2013. nov. 24.

A ház célja és működése

A tervezendő épület célja, hogy a fogvatartásból szabadulóknak, és az ő (re)integrációjukat, (re)szocializációjukat segítő szakmai csapatnak lakhelyként/otthonként szolgáljon, s emellett a környékbeliek számára is nyitott, teljesen publikus terei/funkciói is legyenek.


Másként megfogalmazva: a cél minimális lakóterek tervezése, alapvető és fontos szükségletekhez felszerelve/berendezve, "belső" közösségi és "külső" publikus terekkel épületegyüttessé összefogva.

A funkciók meghatározásánál arra törekedtem, hogy az egészséges (átlagos) élet alapszükségleteinek eleget tegyek, vagyis biztosítva legyen a lakók autonóm életvezetése, az elvonulás, önálló lét lehetősége, viszont közben szoros kapcsolatban maradjanak egymással mint lakóközösséggel, legyen az utógondozáshoz, pártfogói munkához szükséges terük és a ház találkozópontként is működjön a civilek és a börtönviselt emberek között.

autonóm tér - személyiség/egyéniség megnyilatkozása
közösségi tér - együttélés szabályai
publikus tér - kapcsolatépítés, társadalmi lét


A CSAPAT
A szelíd ház szakmai csapata olyan  különböző területekről jövő szociálisan érzékeny, kreatív emberekből kell álljon, akiket az a közös cél motivál, hogy segítsenek kialakítani egy egészséges, tiszta, jó viszonyt a ház lakói és a civil élet között. Fontos, hogy a segítő csapat emberei ne csak tanácsadóként legyenek jelen, hanem akár mindennapi élethez szükséges példaként is szolgáljanak a börtönviselt embereknek, vagyis életvitelszerűen legyenek együtt, hogy mellérendelt, elfogadó, akár baráti viszony jöhessen létre (szelídítés = megismerés, megértés, kapcsolat, barátság, felelősség). Így a szakmai csapatban bármilyen szakterületet képviselő embernek helye van, legyen ő pártfogó, pszichológus, filozófus, terapeuta, tervező, asztalos, kertész vagy akár szakács.
Ez a hely azoknak a fogvatartásból szabaduló embereknek szól, akiknek szándékában áll megváltozni, együttműködni a társadalommal, akik élni szeretnének annak lehetőségeivel (tanulás, munka stb.), akik különböző okok miatt nem akarnak/nem tudnak, nem térhetnek vissza eredeti otthonukba. (Pl.: félnek a visszaeséstől, nincsen már családjuk, a családjuk nem akarja tartani velük a kapcsolatot). Önálló döntés alapján juthatnak el a szelíd házba, melynek lakójává válni bizonyos feltételekhez kötött (megfelelő előkészítést követő felvételi), ami kapcsán meg kell határozni (le kell írni, el kell mesélni) a céljaikat, motivációjukat, mihez értenek, miben tudnak segítséget nyújtani a közösségnek a házban töltött idő alatt. Az éppen ott lakó közösség és az őket támogató szakemberek együtt döntenének (szavazással) a jövendőbeli lakókról.

AZ IDŐ
Jelenleg a fogvatartottaknak már szabadulás előtt (kb. 3 hónap - 1 év) van lehetőségük felvenni és ápolni a kapcsolatot olyan civil szervezetekkel, akik különböző programokkal segítik a társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésüket. A civil szervezetek segítségét, mint szolgáltatást vehetik igénybe (szerződéses kapcsolat). A börtönön belüli kommunikáció és hierarchia (íratlan szabályok) sok esetben akadályozza ezt a kapcsolatfelvételt, így a civil szervezetek által nyújtott lehetőségek újabb „börtönnek” tűnhetnek.
Ideális lenne, ha minél hamarabb (akár már a bekerülésük pillanatában) megismerhetnék a fogvatartottak a szelíd házat, mint lakhatási lehetőséget, és mint (re)szocializációs módszert, hogy már a börtönben elkezdhessenek azon az életükön dolgozni, ami kint vár rájuk.
Tehát a szelíd házba költözést egy felkészítő időszak előzi meg, s a szabadulást követően kezdetben szociális támogatásként, meghatározott idő elteltével bérleményként vehetnék igénybe a szolgáltatásait.
A cél az, hogy a kliens 1-3 éven belül képes legyen a saját lábára állni és tovább indulni (mint, ahogy a szülői házból is tovább költözünk).

A MUNKA
A munkaerő-piaci beilleszkedést már a beköltözés pillanatától elkezdhetik a kliensek, hiszen a ház működéséhez szükséges feladatok számukra nyitott munkalehetőségként adottak. Például a bisztróban: felszolgáló, szakács, takarító, a parkban: gondozó, kertész, szabadtéri személyi edző, a műhelyben: fa-munkára lenne lehetőség, az előadótérben színdarabokat adhatnak elő, dráma kurzusokat is vezethetnek (mesekör tapasztalat) s később pártfogóként, szociális munkásként a csapatban is dolgozhatnak.
De természetesen a házon kívüli munkakeresésben is kapnának segítséget.

FELTÉTELEK házon belül
- Gondoskodni/ápolni/gondozni (önmagát, környezetet, kapcsolatait)
- Nem lehet: drogfogyasztás, erőszak, fegyver tartás, bűncselekmény, jogi értelemben vett szabálysértés

RITUÁLÉK
- Saját tér kialakítása
- Közös étkezés (vacsora)
- Ültetés (fa, növények)


folyamat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése